Ministerstwo Sportu i Turystyki Preferencje pracodawców branży HO-GA-TUR – raport Ministerstwa - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

08.01.2017

Preferencje pracodawców branży HO-GA-TUR – raport Ministerstwa

W Ministerstwie Sportu i Turystyki został opracowany raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego w 2016 roku.

Jest to publikacja przedstawiająca potrzeby pracodawców w zakresie kompetencji kadr oraz kształcenie zawodowe realizowane w systemie oświaty.

Uprzejmie dziękujemy pracodawcom, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym oraz branży turystycznej za wsparcie w realizacji drugiej edycji badania.

Pierwsza edycja badania ankietowego pracodawców działających w sektorze ho-ga-tur, dotyczącego preferencji odnośnie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego, została zrealizowana w roku 2013.

Na podstawie analizowanych danych oszacowano, że co trzeci pracownik zatrudniony wśród objętych badaniem przedsiębiorców legitymuje się wykształceniem kierunkowym. 131 (tj. 68%) badanych pracodawców potwierdziło zatrudnianie absolwentów szkolnictwa zawodowego.

Prawie 67% badanych pracodawców preferuje wykształcenie zawodowe ponadgimnazjalne w odniesieniu do zatrudnianych pracowników w sektorze ho-ga-tur. Jednocześnie, w odniesieniu do poprzedniej edycji badania z 2013 roku, odnotowano spadek preferencji pracodawców w zakresie wykształcenia wyższego (z 27% do 19%). Pokazuje to, że pracodawcy mają coraz większe zaufanie do wykształcenia zawodowego. -Zapraszamy do zapoznania się z Raportem i wynikami badań!

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry