Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

07.09.2016

Turystyka na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy

Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w MSiT był gościem XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Uczestniczył m.in. w konferencji: Europa Karpat, w trakcie której moderował panel: Region Karpacki: szanse i wyzwania dla turystyki. Minister Lasek wskazał, że bardzo ważna jest spójna współpraca przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, wszelkich instytucji oraz przedsiębiorców ze wszystkich państw karpackich na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach. Turystyka ta oparta jest bowiem na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym regionu.

Minister Lasek był także uczestnikiem panelu dyskusyjnego: Turystyka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na którym m.in. zaprezentował koncepcję Central Europe Branding House.

Pobyt na tegorocznym Forum był także okazją do spotkań z wieloma znakomitymi gośćmi. Minister Lasek odbył liczne spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji sektora turystyki z Polski, Rumunii i Ukrainy, w trakcie których przyjęto szereg ustaleń dotyczących rozwoju i dalszej współpracy.

Minister Lasek w rozmowie z p. Claudiu Vrinceanu, Skretarzem stanu ds. Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Turystyki Rumunii zaprezentował koncepcję Marki Karpackiej i uzyskał poparcie strony rumuńskiej do jej wdrożenia w Karpatach. W rozmowie z p. Petrą Pana, podsekretarzem stanu w ds. gospodarki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier ustalono potrzebę przygotowania wspólnego planu działania.

Minister Lasek spotkał się również z p. Zoltanem Somogyi, dyrektorem wykonawczym ds. programu i koordynacji Światowej Organizacji Turystyki. Na spotkaniu omówiono stan przygotowań do organizowanego w I połowie przyszłego roku Kongresu Etyki. Do ciekawego spotkania doszło również z p. Zygmuntem Berdychowskim, przewodniczącym Instytutu Studiów Wschodnich. Podczas spotkania podkreślono potrzebę wzmocnienia ścieżki turystycznej na przyszłym Forum Ekonomicznym w 2017 r. 

Panel o regionie karpackim wydaje się szczególnie istotny dla przyszłego rozwoju gospodarczego Europy, biorąc pod uwagę fakt, że Europa Karpat jest centrum geopolitycznym Europy Środkowo-Wschodniej oraz centrum regionu między morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry