Ministerstwo Sportu i Turystyki XII Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

10.10.2013

XII Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych

W dniach 8-10 października 2013 r. w Chorzowie odbyła się XII Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych pt. „Uczniowie szkół hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych wobec oczekiwań i wymagań współczesnego rynku pracy”.

W dniach 8-10 października 2013 r. w Chorzowie odbyła się XII Ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych kształcących w zawodach właściwych dla ministra ds. turystyki. Jest to cykliczny projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu podnoszenia jakości kształcenia profesjonalnych kadr dla turystyki.
Temat tegorocznej edycji konferencji, realizowanej przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie, to: „Uczniowie szkół hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych wobec oczekiwań i wymagań współczesnego rynku pracy”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Pani Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki MSiT; Pan Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa; Pan Roman Dziedzic, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie; Pan Zbigniew Martyniak reprezentował Kuratorium Oświaty; Pan Jerzy Kędziora, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;
Pan Marek Cyrnal, doświadczony ekspert z branży hotelarskiej; przedstawiciele hotelu MONOPOL Katowice, czy sieci QUBUS. Głównymi uczestnikami konferencji byli dyrektorzy ponad 50 szkół kształcących w zawodach ho-ga-tur.

Podczas konferencji przedstawiciel Departamentu Turystyki MSiT zaprezentował wyniki z badania własnego w postaci raportu z przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracodawców działających w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym, dotyczącego preferencji odnośnie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego. Licznie reprezentowani pracodawcy określili oczekiwania wobec absolwentów aplikujących do pracy w branży ho-ga-tur. Ponadto przedstawiono wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w omawianych zawodach, omówiono stan przygotowania do nowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz określono sytuację absolwentów kształcenia zawodowego na rynku pracy.

Ponadto zaprezentowano pokaz kuchni molekularnej, a także umiejętności uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie, którzy obsługiwali uczestników konferencji oraz serwowali posiłki przygotowane w ramach praktyk szkolnych.

  • _IGP0182.JPG
  • _IGP0033.JPG
  • _IGP0035.JPG
  • _IGP0038.JPG
  • _IGP0042.JPG
  • _IGP0068.JPG
  • _IGP0083.JPG
  • _IGP0092.JPG
  • _IGP0167.JPG
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry