Ministerstwo Sportu i Turystyki Ogłoszenie wyników Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

25.03.2014

Ogłoszenie wyników Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów XII edycji Konkursu. Jednomyślnie zdecydowano przyznać trzy nagrody w Konkursie.

PIERWSZĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Magdalena Odrowąż-Piramowicz za pracę magisterską pt. Zastosowanie controllingu w działalności hotelowej na przykładzie obiektu Kapitan Marin napisaną pod kierunkiem dr Olgi Martyniuk-Kwiatkowskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

DRUGĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Justyna Dylik za pracę magisterską pt. Zagrożenie przedsiębiorstwa upadłością i jej przewidywanie na przykładzie wybranego biura podróży napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Jędrzejczyk w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TRZECIĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Erika Karkuszewska za pracę magisterską pt. Innowacyjne zjawisko turystyki filmowej i jej wpływ na rozwój gospodarczy regionów napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sznajdera w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy laureatom i promotorom nagrodzonych prac. Dziękujemy również wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie  za zainteresowanie problematyką gospodarki turystycznej.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry