Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystyka pionierem wdrażania sektorowych ram kwalifikacji - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

21.06.2017

Turystyka pionierem wdrażania sektorowych ram kwalifikacji

Turystyka jako pierwsza włączyła Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze turystyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki została opracowana Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka (SRKT) przez zespół ekspertów branżowych. Celem tworzenia ram kwalifikacji jako takich jest uporządkowanie kwalifikacji (rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji), a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i „jakości”. Wpisuje się to w szerszy kontekst światowej zmiany w postrzeganiu uczenia się, nakierowanej na jego rezultaty (tzw. efekty uczenia się), a nie proces, który do nich prowadzi (uczenie się w różnych formach – w szkole, na kursach, bądź samodzielne). Aby kwalifikacje oparte na efektach uczenia się mogły funkcjonować w praktyce, potrzebne jest wdrożenie szeregu rozwiązań systemowych – jednym z nich są właśnie ramy kwalifikacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka w Polsce to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonujących w branżach wchodzących w skład sektora turystyki, tj.:

  • hotelarstwo,
  • gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa),
  • organizacja turystyki,
  • pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Opracowanie powstało w ramach pilotażowych prac Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Liderem projektu była Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  • Turystyka pionierem wdrażania sektorowych ram kwalifikacji
    Turystyka pionierem wdrażania sektorowych ram kwalifikacji
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry