Ministerstwo Sportu i Turystyki Zintegrowany System Kwalifikacji w turystyce - Kształcenie i szkolenie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształcenie i szkolenie

27.11.2018

Zintegrowany System Kwalifikacji w turystyce

Seminarium informacyjne

23 listopada 2018 r. odbyło się seminarium  informacyjne o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w turystyce, organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Celem spotkania było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem ZSK, w szczególności roli organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego.

Departament Turystyki obecnie proceduje 5 wniosków włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pierwsza z niżej wymienionych kwalifikacji została już włączona do ZSK; Wnioskodawca uzyskał uprawnienia Instytucji Certyfikującej, której przypisano Podmiot Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.

  • Pilotowanie imprez turystycznych – włączona kwalifikacja do ZSK;
  • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia;
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej;
  • Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek;
  • Zarządzanie pracą restauracji;
  • Organizowanie, planowanie i prowadzenie wycieczek w obszarach górskich, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Podczas seminarium prezentowane były następujące tematy: Elementy systemu, opisywanie kwalifikacji, role przedstawicieli branży w procesie włączania kwalifikacji do systemu, wydawanie certyfikatów; Znaczenie turystyki w strategiach rozwoju regionalnego a zapotrzebowanie na kwalifikacje ZSK. Rola doradców regionalnych IBE; Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki; Przygotowanie opisu kwalifikacji –praktyczne wskazówki.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. korzyści wynikających ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z udziałem przedstawicieli branży. Moderatorem spotkania była prof. Hanna Zawistowska – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki. W panelu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki p. Ewa Pawlak – Lewandowska, p. Jerzy Czapla  z Centrum Szkolenia Barmanów, p. prof. Zygmunt Kruczek z Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, p. Józef Ratajski, wiązek Pracodawców Turystyki Lewiatan, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki, p. Marcin Marciniak – Mierzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry